Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Dati u Ħinijiet tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Madwar Malta u Ġħawdex

Din is-sena 2020, Il-Purcissjonijiet f'Malta u Ghawdex mhumiex se jsiru fuq ordni tal-Curia minhabba l-imxija tal-'Coranavirus' .
 

Malta

* F'Ħaz-Zebbuġ issir 'Id-Daħla ta' Ġerusalem' li tibda f'4:30 pm segwita bil-parata tas-suldati u rejjiet fil-5:00 pm. Il-Purċissjoni tibda ħierġa fil-5:30pm

** F'Ħal Għaxaq tibda ħierġa il-Parata tas-Suldati fil-5:00 pm segwita bil-purċissjoni fil-5:30 pm.

 

Għawdex

* Fix-Xewkija ssir pageant nhar il-festa tad-Duluri li fiha jinħarġu il-Vara l-Kbira, il-vara tad-Duluri u l-Korp ta' Kristu Mejjet.

L-Amministrazzjoni ta' dan is-sit  tista' ma tiġix mgharrfa fil-waqt dwar  xi tibdil li jista' jseħħ fid-dati u l-ħinijiet mid-diversi parroċċi kif miktuba hawn fuq. Grazzi

www.goodfridaymalta.com