Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Dati u Ħinijiet tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Madwar Malta u Ġħawdex 

Din is-sena 2020, Il-Purcissjonijiet f'Malta u Ghawdex mhumiex se jsiru fuq ordni tal-Curia minhabba l-imxija tal-'Coranavirus' .

Malta

Lokalita'

Data

Ħin
























PM **





* F'Ħaz-Zebbuġ issir 'Id-Daħla ta' Ġerusalem' li tibda f'4:30 pm segwita bil-parata tas-suldati u rejjiet fil-5:00 pm. Il-Purċissjoni tibda ħierġa fil-5:30pm


** F'Ħal Għaxaq tibda ħierġa il-Parata tas-Suldati fil-5:00 pm segwita bil-purċissjoni fil-5:30 pm.

Għawdex

Lokalita'

Data

Ħin















Kercem



* Fix-Xewkija ssir pageant nhar il-festa tad-Duluri li fiha jinħarġu il-Vara l-Kbira, il-vara tad-Duluri u l-Korp ta' Kristu Mejjet.

L-Amministrazzjoni ta' dan is-sit tista' ma tiġix mgharrfa fil-waqt dwar xi tibdil li jista' jseħħ fid-dati u l-ħinijiet mid-diversi parroċċi kif miktuba hawn fuq. Grazzi

www.goodfridaymalta.com.