Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Vari Oħrajn f'Għawdex

Ghasri

                        Ecce Homo

  

Wistin Camilleri - c1930

                    Ir-Redentur

Renzo Gauci - 2003

 

                                                                                 Il-Vara L-Kbira

 

 

Wistin Camilleri

Kurcifiss - c1918

San Gwann u l-Madalena - 1970

 

                                                     Kristu Mejjet

Renzo Gauci - 2003

 

                        Id-Duluri

 

Wistin Camilleri - 1918

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

Munxar

                         Ecce Homo

 

 Wistin Camilleri

 

                                                                                     Ir-Redentur

 

Joe Cutajar Zahra - 2009

Id-Duluri

 

 

Wistin Camilleri

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

L-Għarb

 Ir-Redentur

 Michael Camilleri Cauchi - 1988

 

 

Id-Duluri

 

 

 

 Salvatore Bruno minn Bari

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

Kristu Mejjet

 

Statwa ohra meqjuma fil-Bazilika Kollegjata hija l-istatwa ta’ Kristu Mejjet.  Din l-istatwa hija’ antika ferm, tant li hu mahsub li kienet

l-ewwel statwa tal-passjoni fil-gzira Ghawdxija. Dan jixhdu ir-riferiment li aghmel il-Kanoniku Agius De Soldanis fl-1731 fil-ktieb ‘Ghawdex Bil-Grajja Tieghu’ ghal din l-istatwa fejn qal li kienet meqjuma b’ghozza u imhabba  kbira taht l-artal tal-erwieh.  

 
F’dan il-ktieb kif ukoll fl-arkivji tal-Parocca ma’ nsibu l-ebda hjiel ta’ min kien l-artist u meta nhadem. Fl-2015 inhasset il-htiega li din l-istatwa tigi irrestawrata b’kura peress li kellha hafna irtokki zghar li biddlu il-format originali tal-istatwa. Ir-restawr sar minn Manwel Zammit.
 
Il-Fontana

Ir-Redentur 

Joe Cutajar Zahra - 1990s

 Il-Vara l-Kbira

Kurcifiss Michael Camilleri Cauchi - 1980s

Duluri hija xoghol ta' Marsilja u ilha fil-Fontana mill-1930s

San Gwann - Alfred Camilleri Cauchi - 2002

 

 

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

San Lawrenz

 

Ir-Redentur

 

 

 

Pawlu Aquilina - 1980

Id-Duluri

 

 

Xoghol ta' Marsilja

 

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

Kercem

 

 Gesu marbut mal-Kolonna

 

 

Pawlu Aquilina - 1992

L-Ecce Homo

 

 

Michael Camilleri Cauchi - 2005

Ir-Redentur

 

 

 

Wistin Camilleri

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

 Il-Vara l-Kbira

 

Michael Camilleri Cauchi