Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Vari Oħrajn f'Għawdex

Ghasri

Ecce Homo

Ir-Redentur

Il-Vara L-Kbira

Kristu Mejjet

Id-Duluri

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

Munxar

Ecce Homo

Ir-Redentur

Id-Duluri

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

L-Għarb

Ir-Redentur

Id-Duluri

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

Kristu Mejjet

Statwa ohra meqjuma fil-Bazilika Kollegjata hija l-istatwa ta’ Kristu Mejjet. Din l-istatwa hija’ antika ferm, tant li hu mahsub li kienet

l-ewwel statwa tal-passjoni fil-gzira Ghawdxija. Dan jixhdu ir-riferiment li aghmel il-Kanoniku Agius De Soldanis fl-1731 fil-ktieb ‘Ghawdex Bil-Grajja Tieghu’ ghal din l-istatwa fejn qal li kienet meqjuma b’ghozza u imhabba kbira taht l-artal tal-erwieh.  

F’dan il-ktieb kif ukoll fl-arkivji tal-Parocca ma’ nsibu l-ebda hjiel ta’ min kien l-artist u meta nhadem. Fl-2015 inhasset il-htiega li din l-istatwa tigi irrestawrata b’kura peress li kellha hafna irtokki zghar li biddlu il-format originali tal-istatwa. Ir-restawr sar minn Manwel Zammit.

Il-Fontana

Ir-Redentur 

 Il-Vara l-Kbira

Kurcifiss Michael Camilleri Cauchi - 1980s

Duluri hija xoghol ta' Marsilja u ilha fil-Fontana mill-1930s

San Gwann - Alfred Camilleri Cauchi - 2002

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

San Lawrenz

Ir-Redentur

Id-Duluri

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

Kercem

 Gesu marbut mal-Kolonna

L-Ecce Homo

Ir-Redentur

Hajr lil Mario Casha li pprovdilna dawn ir-ritratti

 Il-Vara l-Kbira