Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Il-Vari f'Ordni Kronoloġika

Il-Vari f'Ordni Kronologika  1500 -1750

Sena
 Vara
  Lokalita 
 Statwa  
 
 Statwarju
 Aktar Taghrif
Q 1600
 Il-Marbut
  Rabat Malta
 
 
 Mhux maghruf
 
 Q 1600
  Il-Monument
  Rabat Malta 
Il-Korp  
 
 Mhux maghruf
 
 C 1650
 Ecce Homo
 Il-Belt Valletta
 
 
 Fra Innocenzo da Petralia
 
 C 1650
L-Ort 
Il-Birgu
Ras Kristu  
 Attr
 Melchiore Gafa'
  
 C 1700
 L-Ort
L-Isla  
 
 
 Mhux maghruf
 
 C 1700
 Il-Marbut
Il-Katidral, Belt Vittorja  
 
 Attr
Sqalli li ismu mhux maghruf  
 
 C 1700
  Ecce Homo
Il-Katidral, Belt Vittorja  
 
 Attr
Sqalli li ismu mhux maghruf   
 
 C 1700
  Redentur
Il-Katidral, Belt Vittorja  
 
Attr  
Sqalli li ismu mhux maghruf 
 
 C 1720
Il-Monument 
Ħal Għaxaq   
L-Urna
 
 Mhux maghruf
 
 C1726
Il-Monument 
Ħal Għaxaq 
Il-Korp 
 
 Mhux magħruf
 
 Q 1727
Redentur 
L-Isla
 
 
Mhux magħruf 
 
 Ċ 1730
L-Ort 
 Il-Belt Valletta   
Kristu 
 
Saverio Laferla 
 
    1737
Il-Veronika 
 Il-Belt Valletta  
 
 
Saverio Laferla 
 
    1740
Id-Duluri 
 Il-Belt Valletta  
 
 
Saverio Laferla 
Restawr estensiv minn Giuseppe Caruana fl-1952 
 Q 1741
Il-Vara l-Kbira 
Rabat Malta 
Il-Kurċifiss 
 
Mhux magħruf 
Restawr estensiv minn Karlu Darmanin lejn tmiem is-seklu dsatax 
Q 1741 
Il-Vara l-Kbira 
Rabat Malta   
Il-Madonna, San Ġwann u l-Madalena
 
Mhux magħruf  
Restawr estensiv minn Karlu Darmanin lejn tmiem is-seklu dsatax
   1742
Id-Duluri
Ħaż-Żebbuġ
 
 
Saverio Laferla
 
Q 1750
Il-Vara l-Kbira 
L-Isla 
Il-Kurċifiss 
Attr 
Saverio Laferla 
 
Q 1750 
Il-Vara l-Kbira
L-Isla
San Ġwann 
 
 Mhux magħruf
 
Q 1750
Il-Monument 
L-Isla 
Il-Korp 
 
 Mhux magħruf
 
Q 1750  
Il-Monument  
Bormla 
Il-Korp  
 
 Mhux magħruf
 
   1750
Il-Monument  
Il-Birgu 
L-Urna 
 
Filippu Vella u Anglu Żarb 
 
Ċ 1750
Il-Monument  
L-Isla
L-Urna   
 
Feliċ Żahra 
Fil-bidu tas-seklu dsatax Marjanu Gerada ħadem il-puttini
Ċ 1750 
Il-Monument   
In-Naxxar 
Il-Korp 
 
Saverio Laferla 
 
Ċ 1750 
Il-Vara l-Kbira 
In-Naxxar 
 
 
Saverio Laferla