Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Biblijografija u Riferenzi

 

Il-Purcissjonijiet Tal-Gimgha L-Kbira F'Malta U Ghawdex, Kittieba Diversi, Pubblikazzjoni Indipendenza

Il-Gimgha L-Kbira F'Malta, Brian Bonnici

Dell is-Salib Fil-Gzejjer Maltin, Brian Bonnici

Lis Storia ta' Malta bil Gzejjer Tahha, P P Castagna (1890)

Studies in Maltese Folklore, Joseph Cassar Pullicino

Teżori fil-Knejjes Maltin, Tony Terribile (Publikazzjoni PIN) 

L-Istatwi Titulari u l-Istatwarji Taghhom, Guido Lanfranco

Folklor - Ġabra ta' kitba minn membri ta' l-Għaqda Maltija tal-Folklor, editjat minn Guido Lanfranco 

Il-Vari Tal-Gimgha l-Kbira Ta' Malta u Ghawdex, Joseph Grech

Heritage - An encyclopedia of Maltese culture and civilisation 

Il-Gimgha Mqaddsa f'Bormla, Carmel Galea Scanura

Il-Gimgha l-Kbira fl-Isla, Mario Caruana u Fabian Mangion

Il-Gimgha l-Kbira F'Haz-Zebbug, Joseph Mizzi, Sebio's Photo Studio

Il-Purcissjoni Tal-Gimgha L-Kbira Naxxar, Paul Catania, Rev C. Catania

Il-Purcissjonijiet Tal-Gimgha Mqaddsa fil-Parrocca San Gorg, Hal Qormi, Dr Joseph F. Grima  

Good Friday Procession at Qormi Malta, Rev Joachim Schembri

Good Friday Procession Mosta, Joe Borg

Artisti li ħadmu għar-Rotunda tal-Mosta, Joseph G.M. Borg

Il-Mosta Ġrajjietha u Niesha,  F. Deguara

Il-Mosta, il-Mostin u r-Rotunda tagħhom matul iż-żminijiet, George Cassar - Joseph G.M. Borg

The Gozo Cathedral and Cathedral Museum, History and Guide 

The Good Friday Procession Xagħra Gozo, L. Camilleri

The Iconography of the Maltese Good Friday Processional Statues: Their Development between 1960 and 1984, article by Dr Joseph F. Grima 

Karlu Darmanin - Mitt sena mill-mewt tieghu, Artiklu ta' Edward Azzopardi B.Ed (Hons) mehud mill-programm tal-festa 2009 tal-Banda Peace Naxxar

Diversi artikli ppublikati tul is-snin fil-ġurnali 'Il-Mument', 'It-Torċa', 'The Sunday Times',  

Arkivji Parroċċa tan-Naxxar 

Several Parishes' Websites and Publications