IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Vari Antiki

L-Ort - Rabat Għawdex (San Ġorġ)

L-Istatwarju tal-figura ta’ Kristu kien Joseph Sagona u nħadem fl-1968 filwaqt li

l-anġlu sar minn Vincenzo Cremona  għall-1990.

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2012

www.goodfridaymalta.com