Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Ta' kull sena fil-gżejjer Maltin, iż-żmien tar-Randan iġib miegħu kullana  mżewwqa ta' ċelebrazzjonijiet Liturġiċi, Purċissjonijiet, wirjiet u attivitajiet diversi  b’turija tad-devozzjoni lejn l-akbar ġrajja fl-istorja tal-bniedem, dik tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta' Sidna Gesu Kristu. 

                                               

Mal-milja taż-żmien, missirijietna stinkaw b’tant ħeġġa u mħabba biex isebbħu l-knejjes tagħna b’opri artistiċi għal matul dan iż-żmien Qaddis.   


L-Għan tagħna hu li niġbru flimkien tagħrif komprensiv fuq l-iżvilupp tal-kult marbut mal-Ġimgħa Mqaddsa fil-gżejjer tagħna u nesponu għall-apprezzament tiegħek il-wirt storiku li ħallewna l-istatwarji, skulturi u artisti kemm tal-passat kif ukoll kontemporanji. Fis-sit għandek issib ġabra ta’ kontribuzzjonijiet ta’ esperti f’oqsma diversi bħall-fidi, storja u tradizzjonijiet, arti u kultura.


Grazzi talli għoġbok iżżur dan is-sit u napprezzaw kull suġġeriment li jogħoġbok tgħaddilna biex nkomplu ntejjbuh.


Click to edit table header
Religjon u Fidi
 
 
Click to edit table header
Testimonjanzi
Jerusalem
Jarre (Jesus of Nazareth)
-6:20