Il-Vari Tal-?img?a L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Guestbook

Nirringrazzjawk talli zort is-sit taghna. Nisperaw li sibtu ta' nteress. 

Ghandek xi kummenti  jew suggerimenti? Tista wkoll tirregistra maghna biex inkunu nistghu ninfurmawk ahjar. 

Thank you for visiting our website. We hope you found it interesting.  Kindly sign our Guestbook and leave your comments and suggestions. Please register with us so that we can keep you informed with any new items and updates .

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

665 Comments

Reply RobertErymn
6:18 PM on May 5, 2017 
url=https://vk.com/id36255941 says...
Назар любит глубокое глотание у Виктора Кудрявцева
Reply Mariannakef
11:28 PM on May 4, 2017 
A вы жeлaeтe получить прoстoй нaдeжный зaрaбoтoк в интeрнeтe, чтoбы зaрaбaтывaть в интeрнeтe большие деньги при пoмoщи прoвeрeнных, секретных и эффeктивных мeтoдик? Тoгдa я прeдстaвляю вaшeму внимaнию нaстoящую сeнсaцию 2016-гo гoдa. Здесь– проверенный курс «Дeнeжнaя сeнсaция – зaрaбoтoк нa ЦРУ» Этo:
url=https://goo.gl/A8lmGW says...
купить собственный бизнес
url=https://goo.gl/A8lmGW says...
инфобизнес в сша
url=https://goo.gl/A8lmGW says...
работа дома через интернет банк тинькофф отзывы
Reply Dominic
9:08 AM on April 28, 2017 

Prosit hafna ta' din is-site, ma nixba qatt nidhol fiha. Suggeriment li forsi taghmlu wahda bil-vari tal-festi.

Keep up the good work ;)

Reply MaryNancy Caruana
9:25 AM on April 12, 2017 

Nsellem u nawgura tal-website ta' Il-Vari tal-Gimgha l-Kbira.Jiena min Sydney l-Australia tant nihhu pjacir nara l-vari ghax fihom Ghaxqa bix-xoghol min hadimhom.Nixtieq nghid prosit u grazzi ta' kull persuna li kellkom ix-xorti b'barka f'idejjom li jahdmu tant xoghol prezzjus ta' Alla' innifsu!Niringrazja li jogghobkom tkomplu ix-xandru kull sena bit-technologija u peress ta' l-ittratti  u Videos fuq facebook wiehed ikun jista jicelebra l festi tal-Vari tal Gimgha Mqaddsa makom:Grazzi u Barkiet min ghand l-Mulej ghax vera Malta u Ghawdex saru Genna f'Art li tara Vari mat-toroq Malti turu kemm Malta ghada ta' Fidi qawwija lejn Kristu Rebieh li gie jifdijna ghas Salvazjoni ta' ruhna Prosit u Awguri: Tislijiet min Sydney Australia...MaryNancy Caruana.


Reply Ruth
5:54 PM on April 11, 2017 

Ghal sena ohra nerga nghidilkom prosit tat-taghrif dwar l esebizzjonijiet u wirjiet tal Gimgha L-Kbira.

Grazzi.

Ruth

Reply Boris
11:06 AM on March 25, 2016 

Hiho!

Thanks for having a little english section, using Google translate for the rest.
A nice and important website!

Take care.
Boris. 

Reply Michael Debono
9:11 AM on March 25, 2016 

Grazzi tal-website. Utli hafna!

Reply Thomas Buttigieg
6:12 AM on March 24, 2016 

Good morning,

I would like to know when I can apply to take part in the procession of next year if possible please? when would the application be available?

Thanks in Advance

Looking forward to hearing from you

Best regards,

Thomas ButtigiegReply christopher Francica
5:18 AM on March 21, 2016 

katidral ghawdex dis-sena bidlu sett tal-ort tal-anglu u ghamlu wiehed gdid  ta aron biex forsi zziduh ma din site

Reply Ruth Debono Zammit
6:43 PM on March 8, 2016 

Reġgħet għaddiet sena oħra u erġajt dħalt fuq dan is-sit biex inkun naf bid-diversi wirjiet u pageants tal-Ġimgħa Mqaddsa f'Malta.  Grazzi mill-ġdid tal-informazzjoni siewja.  Komplu sejrin hekk.