Il-Vari Tal-?img?a L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Guestbook

Nirringrazzjawk talli zort is-sit taghna. Nisperaw li sibtu ta' nteress. 

Ghandek xi kummenti  jew suggerimenti? Tista wkoll tirregistra maghna biex inkunu nistghu ninfurmawk ahjar. 

Thank you for visiting our website. We hope you found it interesting.  Kindly sign our Guestbook and leave your comments and suggestions. Please register with us so that we can keep you informed with any new items and updates .

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

661 Comments

Reply Elena2Wrext
11:52 AM on March 28, 2017 
Добрый день Предлагаю вам новую коллекцию платьев 2017 года Мы делаем сарафаны ручной работы всех размеров. Более подробно можно узнать
url=https://vk.com/club141523384 says...
тут
https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_76 https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_75 https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_74 https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_73 https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_72 https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_71 https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_70
url=https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_70 says...
Платья
url=https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_71 says...
Трикотажные платья
url=https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_72 says...
платья ручной работы
url=https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_73 says...
платья бесплатная доставка
url=https://vk.com/club141523384?w=wall-141523384_74 says...
Платья тут
Reply Boris
11:06 AM on March 25, 2016 

Hiho!

Thanks for having a little english section, using Google translate for the rest.
A nice and important website!

Take care.
Boris. 

Reply Michael Debono
9:11 AM on March 25, 2016 

Grazzi tal-website. Utli hafna!

Reply Thomas Buttigieg
6:12 AM on March 24, 2016 

Good morning,

I would like to know when I can apply to take part in the procession of next year if possible please? when would the application be available?

Thanks in Advance

Looking forward to hearing from you

Best regards,

Thomas ButtigiegReply christopher Francica
5:18 AM on March 21, 2016 

katidral ghawdex dis-sena bidlu sett tal-ort tal-anglu u ghamlu wiehed gdid  ta aron biex forsi zziduh ma din site

Reply Ruth Debono Zammit
6:43 PM on March 8, 2016 

Reġgħet għaddiet sena oħra u erġajt dħalt fuq dan is-sit biex inkun naf bid-diversi wirjiet u pageants tal-Ġimgħa Mqaddsa f'Malta.  Grazzi mill-ġdid tal-informazzjoni siewja.  Komplu sejrin hekk.


Reply Edward galea
4:32 PM on February 17, 2016 

nissuggerixxi li mal istatwi tnizzlu ukoll titration ta certu karattaristici ta diversi irhula bhaz zejtun insibu bradelli u brazzi bil globi artistici jew il bukketti tal ganutell li jkun hemm mal istatwi tal birgu. Grazzi u l festi it tajba

Reply MaryNancy Caruana
3:51 AM on April 2, 2015 

Jiena MaryNancy li nghix go Sydney l-Australia.Nixtieq li narga nghid prosit tal website tant Sabiha Religuza.Jiena kont vera furtunata li kont noqghod ma nanna Brunua li kienet toqghod ezatt quddiem Wistinu Camiller. Ta' kujum kont nistaqsi lili inifsi meta kont ckejkna dan l-gherf ta' dawn in nies. L-lum kbirt u mhux talli ghadni nfittex ix-xoghol li ghamel Wistinu imma nfittex ix-xoghol tal-bravi uliedu sewwa Pitura u sewwa skultura.Inhosni li jiena ma nistax nghix jekk ma nkunx mdawra b'Arti u vari ghax twelied fihom.Fejn kont ix xurtjata ukoll li hija Toni Xureb Alla itieh l mistrieh ta' dejjem ghamili Kurcifiss nghidlu ta' Gimgha Kbira bil Duluri l Magdalena u San Gwann.Hija kien ghalem lil hija jamel l vari meta kien ghadu tfajjel.Ta' Kuljum quddiem l kurcifiss nitlob ghal Familja Camilleri Cauchi biex l bambin itijom Gherf izjed min tieghu.Ahna li ghadna lura li ma nifmux l' Genna min hemm go fija.Inhosuna hafna resqin vicin lejn Alla . Ghax l-Arti hija bhal Musika li bis-sbuha tahha taghlmek. Jiena nixtieq niringrazja mhux biss lil Cammilleri cauchi izda ukoll kull Bniedem li jaghmel l Arti biex izejjen l Art tweliedna u pajizzi ohra fid dinja.Bhal meta konna zghir nitalmu id dutrina mil kotba ghawn din l website li igalek thares u taqra u titalem.Hekk bzonn li dawn l Artisti jigu u jibqghu marufin ghax vera Alla zejinhom b'xoghol mil Holqien ta' kbir Alla. Prosit u Grazzi min qalbi... Inhobb l-Art... MaryNancy Caruana...Syd Australia.

Reply Ruth Zammit Debono
12:30 PM on April 1, 2015 

Ta' kull sena nigi nittawwal fuq dan is-sit biex nara d-diversi wirjiet li jkun hawn ghall-Gimgha Mqaddsa.  Proset tassew tal-informazzjoni utli u nteressanti.  Grazzi.

Reply Joe Barbara
10:17 AM on March 30, 2015 

Prosit Adrian u Marco ta' bicca xoghol stupenda u nformattiva. Grazzi tal-interess li hadtu fil-varital-Gimgha l-Kbira u talli ghogobkom taqsmu ix-xoghol taghkom fuq website. Grazzi mill-gdid.